Montenegro
Liberal Arts
and Sciences
Montenegro
Liberal Arts
and Sciences
Montenegro
Liberal Arts and Sciences
Naša misija
Ovo je prvi Fakultet slobodnih umjetnosti i nauka na Balkanu. Jezgro novog tipa univerziteta na Balkanu. Cilj nam
je prevazilaženje interdisciplinarnih granica. Naš Fakultet
pruža obrazovanje iz oblasti humanističkih nauka kombinujući akademsku tradiciju i slobodu izbora, različitost mišljenja
i saradnju između studenata i profesora.
Naša misija
Ovo je prvi Fakultet slobodnih umjetnosti i nauka na Balkanu. Jezgro novog tipa univerziteta na Balkanu. Cilj nam
je prevazilaženje interdisciplinarnih granica. Naš Fakultet
pruža obrazovanje iz oblasti humanističkih nauka kombinujući akademsku tradiciju i slobodu izbora, različitost mišljenja
i saradnju između studenata i profesora.

Naša misija

Ovo je prvi Fakultet slobodnih umjetnosti i nauka na Balkanu. Jezgro novog tipa univerziteta na Balkanu. Cilj nam je prevazilaženje interdisciplinarnih granica. Naš Fakultet pruža obrazovanje iz oblasti humanističkih nauka kombinujući akademsku tradiciju i slobodu izbora, različitost mišljenja i saradnju između studenata i profesora.

Ovo je prvi Fakultet slobodnih umjetnosti i nauka
na Balkanu. Jezgro novog tipa univerziteta na Balkanu. Cilj nam je prevazilaženje interdisciplinarnih
granica. Naš Fakultet pruža obrazovanje iz oblasti humanističkih nauka kombinujući akademsku tradiciju i slobodu izbora, različitost mišljenja i saradnju između studenata i profesora.

Dekanica Fakulteta slobodnih umjetnosti i nauka. Doktor nauka filologije, osnivačica Fakulteta slobodnih umjetnosti i nauka u Moskovskoj školi društvenih i ekonomskih nauka (MŠDEN,
ili Šaninka), dekanica (do 2022. godine).

Marina Kalašnjikova
Suosnivač Fakulteta za slobodne umjetnosti i nauke. Direktor mreže Adriatic School, osnivač obrazovne ustanove Edumonte, suosnivač dobrotvorne fondacije za izbjeglice „Pristanište“

Vladimir Šmeljov
Suosnivač i direktor Fakulteta slobodnih umjetnosti i nauka u Crnoj Gori. Direktor škole
za medijske komunikacije na Institutu društvenih nauka Ruske predsjedničke Akademije (ISS RANEPA), 2012-2022.
Andrej Fetisov
Politikolog iz Crne Gore, suosnivač Fakulteta slobodnih umjetnosti i nauka
Ljubomir Filipović
Filolog, koordinator Fakulteta slobodnih umjetnosti i nauka
Marina Bragina
Sociolog, profesor Fakulteta slobodnih umjetnosti i nauka
„Besplatno obrazovanje je važan element razvoja svake zemlje. Vjerujem da je osnivanje Fakulteta slobodnih umjetnosti
i nauka velika prilika da Crna Gora postane novi centar besplatnog obrazovanja na mapi Evrope. U našoj zemlji sada postoji tim izuzetno stručnih nastavnika
i administratora. Imaju dugogodišnje iskustvo u sistemu nastave slobodnih umjetnosti i spremni su da ga podijele
sa nama. Ova saradnja može predstavljati važan doprinos kako obrazovnom tako
i društvenom sektoru."
Aleksandar Zaricki
„Otkada sam u ovom projektu i njegovom timu, često pomislim kako bi bilo sjajno da sam upisala Liberal Arts odmah poslije srednje škole! Studenti ovdje ne moraju da se bore da slobodno biraju svoj obrazovni put, a nastavno osoblje je uvek tu da im pomogne da naprave pravi izbor.
Vjerujem da ćemo zajedno pružiti priliku studentima iz različitih zemalja da studiraju po modelu Liberal Arts u Crnoj Gori.“
„Odnos čovjeka sa spoljnim svetom počiva na dva dijametralno suprotna stuba: radoznalosti i strahu. Novo, nepoznato
i drugačije nas mogu fascinirati i obuzeti, ali nas u isto vrijeme zbuniti, uzbuditi
i izazvati u nama gađenje. Nijedan
razvoj, uključujući lični i profesionalni,
nije moguć osim ako se strah ne savlada. Univerzitet izgrađen na principu slobodnih umjetnosti predstavlja idealno okruženje za oslobađanje od straha. Imate slobodu
da birate između širokog spektra nastavnih predmeta koji nisu ograničeni na jednu profesiju ili naučnu disciplinu, dok istovremeno savladavate vrlo različite vještine i stičete ideje.”
Kreirala je sistem podrške mentorima za programe slobodnih umjetnosti na ruskim univerzitetima (MŠDEN, RANEPA), šefica Odjeljenja za podršku mentorima Fakulteta slobodnih umjetnosti i nauka
Novinar, doktor nauka filologije, bivša dekanica Fakulteta za medijske komunikacije na MŠDEN (Šaninka) i vođa katedre za Teoriju i praksu medijske komunikacije na RANEPA, član radne grupe Fakulteta za slobodne umjetnosti i nauke.
Natalija Krasovskaja
Ksenija Lučenko
„Na programima liberalnih umjetnosti
i nauka radim od 2006. godine. Takođe sam doprinijela otvaranju takvog fakulteta u MŠDEN (Šaninka).
To mi je dalo nadu da radimo divnu
i korisnu stvar, ali, nažalost, u posljednje vrijeme pomenuti programi prolaze kroz izazovan period. Izbor smatramo veoma važnim u obrazovanju. Zato želimo
da studentima u Crnoj Gori prikažemo različite formate učenja i da im damo mogućnost da učestvuju u kreiranju nastavnog plana i programa. Dobrodošli su svi studenti koji su spremni da podijele odgovornost za svoje studije sa nama, koji žele da studiraju u međunarodnom okruženju i mogu sebi da postave obrazovne ciljeve. Mi ćemo im pružati podršku do kraja. Zo to imamo mnogo iskustva i najbolje nastavno osoblje.”

„Radila sam 14 godina u timu koji je od nule stvorio fakultet i program slobodnih umjetnosti RANEPA, te bila zamjenica dekana i viši predavač na MŠDEN-u (Šaninka) i RANEPA. Razvila sam
i implementirala sistem podrške za mentore za stepen obrazovanja Bečelor, koji ćemo dodatno unaprijediti za potrebe novog fakulteta u Crnoj Gori. Svakom studentu je potrebna prilika da izabere svoj put obrazovanja, a u pravom trenutku mora postojati stručni mentor koji mu može pomoći u donošenju važnih odluka. Na Fakultetu slobodnih umjetnosti
i nauka svaki student ima takvu opciju.“
„Crna Gora i Balkan, generalno, izgledaju kao idealno mjesto za razvoj besplatnog obrazovanja. Ovdje ima romantike
i osjećaja otvorenosti za cijeli svijet, kao da možete dosegnuti bilo koje mjesto
na svijetu. Balkan može postati početna stanica za mnoge studente iz Istočne Evrope i drugih zemalja. Ovdje je život
u punom jeku, a mnogi novi projekti
se otpočinju u različitim oblastima.
Model Bečelora slobodnih umjetnosti
i nauka savršeno odgovara mjestu, vremenu i zadacima koje su mladi ljudi sebi postavili u teškim vremenima.
Okupili smo tim sjajnih profesionalaca
koji su strastveni u svojim naučnim istraživanjima i imaju veliko iskustvo
u nastavi, stvaranju svojih škola
i zajedničkom radu sa učenicima."
„Otvaranje nastavnog programa slobodnih umjetnosti u Rusiji posljednjih godina i njihova popularnost pokazuju
da je studentima današnice potreban ovaj model. Nadam se da neće biti manje interesovanja za program liberalnih umjetnosti na Balkanu. Takođe sam siguran da će naš tim, zajedno
sa studentima, stvarati budućnost,
a da je nikome ne nameće. Fakultet slobodnih umjetnosti i nauka će pomoći svim našim diplomcima da pronađu
i definišu svoje lične puteve i formiraju sliku budućnosti svoje generacije, bez obzira na to u kojim zemljama će morati živjeti i raditi.”
„Crna Gora je zemlja koja krije ogromne
i često potcijenjene mogućnosti.
Iskreno mi je drago što mogu da doprinesem razvoju obrazovanja ovdje.
Nadam se da će naš fakultet postati mjesto koje ujedinjuje najbolje nastavnike i zainteresovane studente, mjesto gdje je akademsko znanje ispunjeno duhom slobode. Dijelim ideju modela Slobodnih umjetnosti, u kojem studenti prvo stiču široko obrazovanje,
a zatim određuju svoje individualne putanje na osnovu svojih interesovanja.
Kad se osvrnem, žalim što tokom studija na univerzitetu nisam imao priliku
da studiram na takvom fakultetu.”
Ko smo mi
Dekanica Fakulteta slobodnih umjetnosti i nauka. Doktor nauka filologije, osnivačica Fakulteta slobodnih umjetnosti i nauka u Moskovskoj školi društvenih
i ekonomskih nauka (MŠDEN, ili Šaninka), dekanica
(do 2022. godine).
Marina Kalašnjikova
Suosnivač i direktor Fakulteta slobodnih umjetnosti
i nauka u Crnoj Gori. Direktor škole za medijske komunikacije na Institutu društvenih nauka Ruske predsjedničke Akademije (ISS RANEPA), 2012-2022.
Andrej Fetisov
Suosnivač Fakulteta za slobodne umjetnosti i nauke. Direktor mreže Adriatic School, osnivač obrazovne ustanove Edumonte, suosnivač dobrotvorne fondacije za izbjeglice „Pristanište“
Politikolog iz Crne Gore, suosnivač Fakulteta slobodnih umjetnosti i nauka
Ljubomir Filipović
„Besplatno obrazovanje je važan element razvoja svake zemlje. Vjerujem da je osnivanje Fakulteta slobodnih umjetnosti i nauka velika prilika da Crna Gora postane novi centar besplatnog obrazovanja na mapi Evrope.
U našoj zemlji sada postoji tim izuzetno stručnih nastavnika i administratora. Imaju dugogodišnje iskustvo u sistemu nastave slobodnih umjetnosti i spremni su da
ga podijele sa nama. Ova saradnja može predstavljati važan doprinos kako
obrazovnom tako i društvenom sektoru."
„Ljudska sloboda počinje slobodom izbora koja, posljedično, počinje slobodom misli.
U modelu slobodnih umjetnosti, visoko obrazovanje ne predstavlja samo skup vještina i znanja, već i samostalan razvoj, sposobnost kritičkog razmišljanja, donošenja odluka i preuzimanja odgovornosti. Sa radošću ćemo poželjeti dobrodošlicu svima koji žele slobodno
da podučavaju i da uče.“
„Odnos čovjeka sa spoljnim svetom počiva
na dva dijametralno suprotna stuba: radoznalosti i strahu. Novo, nepoznato
i drugačije nas mogu fascinirati i obuzeti,
ali nas u isto vrijeme zbuniti, uzbuditi i izazvati u nama gađenje. Nijedan razvoj, uključujući lični i profesionalni, nije moguć osim ako
se strah ne savlada. Univerzitet izgrađen
na principu slobodnih umjetnosti predstavlja idealno okruženje za oslobađanje od straha. Imate slobodu da birate između širokog spektra nastavnih predmeta koji nisu ograničeni na jednu profesiju ili naučnu disciplinu, dok istovremeno savladavate
vrlo različite vještine i stičete ideje.”
Vladimir Šmeljov
Kreirala je sistem podrške mentorima za programe slobodnih umjetnosti na ruskim univerzitetima (MŠDEN, RANEPA), šefica Odjeljenja za podršku mentorima Fakulteta slobodnih umjetnosti i nauka
Natalija Krasovskaja
„Na programima liberalnih umjetnosti
i nauka radim od 2006. godine. Takođe sam doprinijela otvaranju takvog fakulteta u MŠDEN (Šaninka). To mi je dalo nadu da radimo divnu
i korisnu stvar, ali, nažalost, u posljednje vrijeme pomenuti programi prolaze kroz izazovan period. Izbor smatramo veoma važnim u obrazovanju. Zato želimo
da studentima u Crnoj Gori prikažemo različite formate učenja i da im damo mogućnost da učestvuju u kreiranju nastavnog plana
i programa. Dobrodošli su svi studenti koji
su spremni da podijele odgovornost za svoje studije sa nama, koji žele da studiraju
u međunarodnom okruženju i mogu sebi
da postave obrazovne ciljeve. Mi ćemo im pružati podršku do kraja. Zo to imamo mnogo iskustva i najbolje nastavno osoblje.”
Novinar, doktor nauka filologije, bivša dekanica Fakulteta za medijske komunikacije na MŠDEN (Šaninka) i vođa katedre za Teoriju i praksu medijske komunikacije na RANEPA, član radne grupe Fakulteta za slobodne umjetnosti i nauke.
Otvaranje nastavnog programa slobodnih umjetnosti u Rusiji posljednjih godina i njihova popularnost pokazuju da je studentima današnice potreban ovaj model. Nadam se
da neće biti manje interesovanja za program liberalnih umjetnosti na Balkanu. Takođe sam siguran da će naš tim, zajedno sa studentima, stvarati budućnost, a da je nikome ne nameće. Fakultet slobodnih umjetnosti i nauka
će pomoći svim našim diplomcima da pronađu
i definišu svoje lične puteve i formiraju sliku budućnosti svoje generacije, bez obzira na
to u kojim zemljama će morati živjeti i raditi.”
Ksenija Lučenko
„Radila sam 14 godina u timu koji je od nule stvorio fakultet i program slobodnih umjetnosti RANEPA, te bila zamjenica dekana
i viši predavač na MŠDEN-u (Šaninka) i RANEPA. Razvila sam i implementirala sistem podrške za mentore za stepen obrazovanja Bečelor, koji ćemo dodatno unaprijediti
za potrebe novog fakulteta u Crnoj Gori. Svakom studentu je potrebna prilika da izabere svoj put obrazovanja, a u pravom trenutku mora postojati stručni mentor koji mu može pomoći u donošenju važnih odluka.
Na Fakultetu slobodnih umjetnosti i nauka svaki student ima takvu opciju“
„Crna Gora i Balkan, generalno, izgledaju kao idealno mjesto za razvoj besplatnog obrazovanja. Ovdje ima romantike i osjećaja otvorenosti za cijeli svijet, kao da možete dosegnuti bilo koje mjesto na svijetu. Balkan može postati početna stanica za mnoge studente iz Istočne Evrope i drugih zemalja. Ovdje je život u punom jeku, a mnogi novi projekti se otpočinju u različitim oblastima.
Model Bečelora slobodnih umjetnosti
i nauka savršeno odgovara mjestu, vremenu
i zadacima koje su mladi ljudi sebi postavili
u teškim vremenima. Okupili smo tim sjajnih profesionalaca koji su strastveni u svojim naučnim istraživanjima i imaju veliko iskustvo
u nastavi, stvaranju svojih škola i zajedničkom radu sa učenicima."
„Crna Gora je zemlja koja krije ogromne
i često potcijenjene mogućnosti. Iskreno mi
je drago što mogu da doprinesem razvoju obrazovanja ovdje. Nadam se da će naš fakultet postati mjesto koje ujedinjuje najbolje nastavnike i zainteresovane studente, mjesto gdje je akademsko znanje ispunjeno duhom slobode. Dijelim ideju modela Slobodnih umjetnosti, u kojem studenti prvo stiču široko obrazovanje, a zatim određuju svoje individualne putanje na osnovu svojih interesovanja. Kad se osvrnem, žalim što tokom studija na univerzitetu nisam imao priliku da studiram na takvom fakultetu.”
Filolog, koordinator Fakulteta slobodnih
umjetnosti i nauka
Marina Bragina
Sociolog, profesor Fakulteta slobodnih umjetnosti i nauka
Aleksandar Zaricki
Ko smo mi
Dekanica Fakulteta slobodnih umjetnosti i nauka. Doktor nauka filologije, osnivačica Fakulteta slobodnih umjetnosti i nauka u Moskovskoj školi društvenih
i ekonomskih nauka (MŠDEN, ili Šaninka), dekanica
(do 2022. godine).
Marina Kalašnjikova
Suosnivač i direktor Fakulteta slobodnih umjetnosti
i nauka u Crnoj Gori. Direktor škole za medijske komunikacije na Institutu društvenih nauka Ruske predsjedničke Akademije (ISS RANEPA), 2012-2022.
Andrej Fetisov
Suosnivač Fakulteta za slobodne umjetnosti i nauke. Direktor mreže Adriatic School, osnivač obrazovne ustanove Edumonte, suosnivač dobrotvorne fondacije za izbjeglice „Pristanište“
Politikolog iz Crne Gore, suosnivač Fakulteta slobodnih umjetnosti i nauka
Ljubomir Filipović
„Besplatno obrazovanje je važan element razvoja svake zemlje. Vjerujem da je osnivanje Fakulteta slobodnih umjetnosti i nauka velika prilika da Crna Gora postane novi centar besplatnog obrazovanja na mapi Evrope.
U našoj zemlji sada postoji tim izuzetno stručnih nastavnika i administratora. Imaju dugogodišnje iskustvo u sistemu nastave slobodnih umjetnosti i spremni su da
ga podijele sa nama. Ova saradnja može predstavljati važan doprinos kako
obrazovnom tako i društvenom sektoru."
„Otkada sam u ovom projektu i njegovom timu, često pomislim kako bi bilo sjajno da sam upisala Liberal Arts odmah poslije srednje škole! Studenti ovdje ne moraju da se bore da slobodno biraju svoj obrazovni put, a nastavno osoblje je uvek tu da im pomogne da naprave pravi izbor.
Vjerujem da ćemo zajedno pružiti priliku studentima iz različitih zemalja da studiraju po modelu Liberal Arts u Crnoj Gori.“
„Odnos čovjeka sa spoljnim svetom počiva
na dva dijametralno suprotna stuba: radoznalosti i strahu. Novo, nepoznato
i drugačije nas mogu fascinirati i obuzeti,
ali nas u isto vrijeme zbuniti, uzbuditi i izazvati u nama gađenje. Nijedan razvoj, uključujući lični i profesionalni, nije moguć osim ako
se strah ne savlada. Univerzitet izgrađen
na principu slobodnih umjetnosti predstavlja idealno okruženje za oslobađanje od straha. Imate slobodu da birate između širokog spektra nastavnih predmeta koji nisu ograničeni na jednu profesiju ili naučnu disciplinu, dok istovremeno savladavate
vrlo različite vještine i stičete ideje.”
Vladimir Šmeljov
Kreirala je sistem podrške mentorima za programe slobodnih umjetnosti na ruskim univerzitetima (MŠDEN, RANEPA), šefica Odjeljenja za podršku mentorima Fakulteta slobodnih umjetnosti i nauka
Natalija Krasovskaja
„Na programima liberalnih umjetnosti
i nauka radim od 2006. godine. Takođe sam doprinijela otvaranju takvog fakulteta u MŠDEN (Šaninka). To mi je dalo nadu da radimo divnu
i korisnu stvar, ali, nažalost, u posljednje vrijeme pomenuti programi prolaze kroz izazovan period. Izbor smatramo veoma važnim u obrazovanju. Zato želimo
da studentima u Crnoj Gori prikažemo različite formate učenja i da im damo mogućnost da učestvuju u kreiranju nastavnog plana
i programa. Dobrodošli su svi studenti koji
su spremni da podijele odgovornost za svoje studije sa nama, koji žele da studiraju
u međunarodnom okruženju i mogu sebi
da postave obrazovne ciljeve. Mi ćemo im pružati podršku do kraja. Zo to imamo mnogo iskustva i najbolje nastavno osoblje.”
Novinar, doktor nauka filologije, bivša dekanica Fakulteta za medijske komunikacije na MŠDEN (Šaninka) i vođa katedre za Teoriju i praksu medijske komunikacije na RANEPA, član radne grupe Fakulteta za slobodne umjetnosti i nauke.
Otvaranje nastavnog programa slobodnih umjetnosti u Rusiji posljednjih godina i njihova popularnost pokazuju da je studentima današnice potreban ovaj model. Nadam se
da neće biti manje interesovanja za program liberalnih umjetnosti na Balkanu. Takođe sam siguran da će naš tim, zajedno sa studentima, stvarati budućnost, a da je nikome ne nameće. Fakultet slobodnih umjetnosti i nauka
će pomoći svim našim diplomcima da pronađu
i definišu svoje lične puteve i formiraju sliku budućnosti svoje generacije, bez obzira na
to u kojim zemljama će morati živjeti i raditi.”
Ksenija Lučenko
„Radila sam 14 godina u timu koji je od nule stvorio fakultet i program slobodnih umjetnosti RANEPA, te bila zamjenica dekana
i viši predavač na MŠDEN-u (Šaninka) i RANEPA. Razvila sam i implementirala sistem podrške za mentore za stepen obrazovanja Bečelor, koji ćemo dodatno unaprijediti
za potrebe novog fakulteta u Crnoj Gori. Svakom studentu je potrebna prilika da izabere svoj put obrazovanja, a u pravom trenutku mora postojati stručni mentor koji mu može pomoći u donošenju važnih odluka.
Na Fakultetu slobodnih umjetnosti i nauka svaki student ima takvu opciju“
„Crna Gora i Balkan, generalno, izgledaju kao idealno mjesto za razvoj besplatnog obrazovanja. Ovdje ima romantike i osjećaja otvorenosti za cijeli svijet, kao da možete dosegnuti bilo koje mjesto na svijetu. Balkan može postati početna stanica za mnoge studente iz Istočne Evrope i drugih zemalja. Ovdje je život u punom jeku, a mnogi novi projekti se otpočinju u različitim oblastima.
Model Bečelora slobodnih umjetnosti
i nauka savršeno odgovara mjestu, vremenu
i zadacima koje su mladi ljudi sebi postavili
u teškim vremenima. Okupili smo tim sjajnih profesionalaca koji su strastveni u svojim naučnim istraživanjima i imaju veliko iskustvo
u nastavi, stvaranju svojih škola i zajedničkom radu sa učenicima."
„Crna Gora je zemlja koja krije ogromne
i često potcijenjene mogućnosti. Iskreno mi
je drago što mogu da doprinesem razvoju obrazovanja ovdje. Nadam se da će naš fakultet postati mjesto koje ujedinjuje najbolje nastavnike i zainteresovane studente, mjesto gdje je akademsko znanje ispunjeno duhom slobode. Dijelim ideju modela Slobodnih umjetnosti, u kojem studenti prvo stiču široko obrazovanje, a zatim određuju svoje individualne putanje na osnovu svojih interesovanja. Kad se osvrnem, žalim što tokom studija na univerzitetu nisam imao priliku da studiram na takvom fakultetu.”
Filolog, koordinator Fakulteta slobodnih
umjetnosti i nauka
Marina Bragina
Sociolog, profesor Fakulteta slobodnih umjetnosti i nauka
Aleksandar Zaricki
„Ljudska sloboda počinje slobodom izbora koja, posljedično, počinje slobodom misli.
U modelu slobodnih umjetnosti, visoko obrazovanje ne predstavlja samo skup vještina i znanja, već i samostalan razvoj, sposobnost kritičkog razmišljanja, donošenja odluka
i preuzimanja odgovornosti. Sa radošću ćemo poželjeti dobrodošlicu svima koji žele slobodno da podučavaju i da uče.“
„Odnos čovjeka sa spoljnim svetom počiva na dva dijametralno suprotna stuba: radoznalosti i strahu. Novo, nepoznato
i drugačije nas mogu fascinirati i obuzeti,
ali nas u isto vrijeme zbuniti, uzbuditi
i izazvati u nama gađenje. Nijedan
razvoj, uključujući lični i profesionalni,
nije moguć osim ako se strah ne savlada. Univerzitet izgrađen na principu slobodnih umjetnosti predstavlja idealno okruženje
za oslobađanje od straha. Imate slobodu
da birate između širokog spektra nastavnih predmeta koji nisu ograničeni na jednu profesiju ili naučnu disciplinu, dok istovremeno savladavate vrlo različite vještine i stičete ideje.”
„Besplatno obrazovanje je važan element razvoja svake zemlje. Vjerujem da je osnivanje Fakulteta slobodnih umjetnosti i nauka velika prilika da Crna Gora postane novi centar besplatnog obrazovanja na mapi Evrope.
U našoj zemlji sada postoji tim izuzetno stručnih nastavnika i administratora. Imaju dugogodišnje iskustvo u sistemu nastave slobodnih umjetnosti i spremni su da
ga podijele sa nama. Ova saradnja može predstavljati važan doprinos kako
obrazovnom tako i društvenom sektoru."
Ko smo mi
Dekanica Fakulteta slobodnih umjetnosti i nauka. Doktor nauka filologije, osnivačica Fakulteta slobodnih umjetnosti i nauka u Moskovskoj školi društvenih i ekonomskih nauka (MŠDEN, ili Šaninka), dekanica (do 2022. godine).
„Na programima liberalnih umjetnosti
i nauka radim od 2006. godine. Takođe sam doprinijela otvaranju takvog fakulteta
u MŠDEN (Šaninka). To mi je dalo nadu
da radimo divnu i korisnu stvar, ali, nažalost,
u posljednje vrijeme pomenuti programi prolaze kroz izazovan period. Izbor smatramo veoma važnim u obrazovanju. Zato želimo
da studentima u Crnoj Gori prikažemo različite formate učenja i da im damo mogućnost
da učestvuju u kreiranju nastavnog plana
i programa. Dobrodošli su svi studenti koji
su spremni da podijele odgovornost za svoje studije sa nama, koji žele da studiraju
u međunarodnom okruženju i mogu sebi
da postave obrazovne ciljeve. Mi ćemo
im pružati podršku do kraja. Zo to imamo mnogo iskustva i najbolje nastavno osoblje.”
„Radila sam 14 godina u timu koji je od
nule stvorio fakultet i program slobodnih umjetnosti RANEPA, te bila zamjenica dekana i viši predavač na MŠDEN-u (Šaninka) i RANEPA. Razvila sam
i implementirala sistem podrške za mentore za stepen obrazovanja Bečelor, koji ćemo dodatno unaprijediti za potrebe novog fakulteta u Crnoj Gori. Svakom studentu
je potrebna prilika da izabere svoj put obrazovanja, a u pravom trenutku mora postojati stručni mentor koji mu može pomoći u donošenju važnih odluka.
Na Fakultetu slobodnih umjetnosti i nauka svaki student ima takvu opciju“
„Na programima liberalnih umjetnosti
i nauka radim od 2006. godine. Takođe sam doprinijela otvaranju takvog fakulteta u MŠDEN (Šaninka). To mi je dalo nadu da radimo divnu i korisnu stvar, ali, nažalost,
u posljednje vrijeme pomenuti programi prolaze kroz izazovan period. Izbor smatramo veoma važnim u obrazovanju. Zato želimo da studentima u Crnoj Gori prikažemo različite formate učenja
i da im damo mogućnost da učestvuju
u kreiranju nastavnog plana i programa. Dobrodošli su svi studenti koji su spremni da podijele odgovornost za svoje studije sa nama, koji žele da studiraju
u međunarodnom okruženju i mogu sebi
da postave obrazovne ciljeve. Mi ćemo
im pružati podršku do kraja. Zo to imamo mnogo iskustva i najbolje nastavno osoblje.”
Dekanica Fakulteta slobodnih umjetnosti i nauka. Doktor nauka filologije, osnivačica Fakulteta slobodnih umjetnosti i nauka u Moskovskoj školi društvenih i ekonomskih nauka (MŠDEN,
ili Šaninka), dekanica (do 2022. godine).
Marina Kalašnjikova
„Otvaranje nastavnog programa slobodnih umjetnosti u Rusiji posljednjih godina i njihova popularnost pokazuju da je studentima današnice potreban
ovaj model. Nadam se da neće biti manje interesovanja za program liberalnih umjetnosti na Balkanu. Takođe sam siguran da će naš tim, zajedno sa studentima, stvarati budućnost, a da je nikome
ne nameće. Fakultet slobodnih umjetnosti i nauka će pomoći svim našim diplomcima da pronađu
i definišu svoje lične puteve
i formiraju sliku budućnosti svoje generacije, bez obzira na to u kojim zemljama će morati živjeti i raditi.”
„Odnos čovjeka sa spoljnim svetom počiva na dva dijametralno suprotna stuba: radoznalosti i strahu. Novo, nepoznato i drugačije nas mogu fascinirati i obuzeti, ali nas u isto vrijeme zbuniti, uzbuditi i izazvati
u nama gađenje. Nijedan razvoj, uključujući lični i profesionalni,
nije moguć osim ako se strah
ne savlada. Univerzitet izgrađen
na principu slobodnih umjetnosti predstavlja idealno okruženje
za oslobađanje od straha. Imate slobodu da birate između širokog spektra nastavnih predmeta koji
nisu ograničeni na jednu profesiju
ili naučnu disciplinu, dok istovremeno savladavate vrlo različite vještine
i stičete ideje.”
„Otvaranje nastavnog programa
slobodnih umjetnosti u Rusiji posljednjih godina i njihova popularnost pokazuju
da je studentima današnice potreban
ovaj model. Nadam se da neće biti manje interesovanja za program liberalnih umjetnosti na Balkanu. Takođe sam siguran da će naš tim, zajedno
sa studentima, stvarati budućnost,
a da je nikome ne nameće. Fakultet slobodnih umjetnosti i nauka će pomoći svim našim diplomcima da pronađu
i definišu svoje lične puteve i formiraju sliku budućnosti svoje generacije, bez obzira na to u kojim zemljama će morati živjeti i raditi.”
Suosnivač i direktor Fakulteta slobodnih umjetnosti i nauka
u Crnoj Gori. Direktor škole
za medijske komunikacije na Institutu društvenih nauka Ruske predsjedničke Akademije (ISS RANEPA), 2012-2022.
Андрей Фетисов
Ko smo mi
Filolog, koordinator Fakulteta slobodnih umjetnosti i nauka
Marina Bragina
„Otkada sam u ovom projektu i njegovom timu, često pomislim kako bi bilo sjajno da sam upisala Liberal Arts odmah poslije srednje škole! Studenti ovdje ne moraju da se bore da slobodno biraju svoj obrazovni put, a nastavno osoblje je uvek tu da im pomogne da naprave pravi izbor.
Vjerujem da ćemo zajedno pružiti priliku studentima iz različitih zemalja da studiraju po modelu Liberal Arts u Crnoj Gori.“
Sociolog, profesor Fakulteta slobodnih umjetnosti i nauka
Aleksandar Zaricki
„Crna Gora je zemlja koja krije ogromne
i često potcijenjene mogućnosti.
Iskreno mi je drago što mogu da doprinesem razvoju obrazovanja ovdje.
Nadam se da će naš fakultet postati mjesto koje ujedinjuje najbolje nastavnike i zainteresovane studente, mjesto gdje je akademsko znanje ispunjeno duhom slobode. Dijelim ideju modela Slobodnih umjetnosti, u kojem studenti prvo stiču široko obrazovanje,
a zatim određuju svoje individualne putanje na osnovu svojih interesovanja.
Kad se osvrnem, žalim što tokom studija na univerzitetu nisam imao priliku
da studiram na takvom fakultetu.”
„Odnos čovjeka sa spoljnim svetom
počiva na dva dijametralno suprotna stuba: radoznalosti i strahu. Novo, nepoznato i drugačije nas mogu fascinirati i obuzeti, ali nas u isto vrijeme zbuniti, uzbuditi i izazvati u nama gađenje. Nijedan razvoj, uključujući lični
i profesionalni, nije moguć osim ako
se strah ne savlada. Univerzitet izgrađen na principu slobodnih umjetnosti predstavlja idealno okruženje za oslobađanje od straha. Imate slobodu
da birate između širokog spektra nastavnih predmeta koji nisu ograničeni na jednu profesiju ili naučnu disciplinu, dok istovremeno savladavate vrlo različite vještine i stičete ideje.”
„Radila sam 14 godina u timu koji je od nule stvorio fakultet i program slobodnih umjetnosti RANEPA, te bila zamjenica dekana i viši predavač na MŠDEN-u (Šaninka) i RANEPA. Razvila sam
i implementirala sistem podrške
za mentore za stepen obrazovanja Bečelor, koji ćemo dodatno unaprijediti za potrebe novog fakulteta u Crnoj Gori. Svakom studentu je potrebna prilika
da izabere svoj put obrazovanja,
a u pravom trenutku mora postojati stručni mentor koji mu može pomoći
u donošenju važnih odluka. Na Fakultetu slobodnih umjetnosti i nauka svaki student ima takvu opciju.“
„Radila sam 14 godina u timu koji je
od nule stvorio fakultet i program slobodnih umjetnosti RANEPA, te bila zamjenica dekana i viši predavač na MŠDEN-u (Šaninka) i RANEPA. Razvila sam i implementirala sistem podrške za mentore za stepen obrazovanja Bečelor, koji ćemo dodatno unaprijediti za potrebe novog fakulteta u Crnoj Gori. Svakom studentu je potrebna prilika
da izabere svoj put obrazovanja,
a u pravom trenutku mora postojati stručni mentor koji mu može pomoći
u donošenju važnih odluka.
Na Fakultetu slobodnih umjetnosti
i nauka svaki student ima takvu opciju.“
„Crna Gora i Balkan, generalno, izgledaju kao idealno mjesto
za razvoj besplatnog obrazovanja.
Ovdje ima romantike i osjećaja otvorenosti za cijeli svijet, kao
da možete dosegnuti bilo koje mjesto
na svijetu. Balkan može postati početna stanica za mnoge studente
iz Istočne Evrope i drugih zemalja. Ovdje je život u punom jeku, a mnogi novi projekti se otpočinju u različitim oblastima. Model Bečelora slobodnih umjetnosti i nauka savršeno odgovara mjestu, vremenu i zadacima koje
su mladi ljudi sebi postavili u teškim vremenima. Okupili smo tim sjajnih profesionalaca koji su strastveni
u svojim naučnim istraživanjima
i imaju veliko iskustvo u nastavi, stvaranju svojih škola i zajedničkom radu sa učenicima."
Novinar, doktor nauka filologije, bivša dekanica Fakulteta za medijske komunikacije na MŠDEN (Šaninka) i vođa katedre za Teoriju i praksu medijske komunikacije na RANEPA, član radne grupe Fakulteta za slobodne umjetnosti i nauke.
Kreirala je sistem podrške mentorima za programe slobodnih umjetnosti na ruskim univerzitetima (MŠDEN, RANEPA), šefica Odjeljenja za podršku mentorima Fakulteta slobodnih umjetnosti i nauka
„Crna Gora i Balkan, generalno, izgledaju kao idealno mjesto za razvoj besplatnog obrazovanja. Ovdje ima romantike
i osjećaja otvorenosti za cijeli svijet,
kao da možete dosegnuti bilo koje mjesto na svijetu. Balkan može postati početna stanica za mnoge studente
iz Istočne Evrope i drugih zemalja.
Ovdje je život u punom jeku, a mnogi
novi projekti se otpočinju u različitim oblastima. Model Bečelora slobodnih umjetnosti i nauka savršeno odgovara mjestu, vremenu i zadacima koje
su mladi ljudi sebi postavili u teškim vremenima. Okupili smo tim sjajnih profesionalaca koji su strastveni u svojim naučnim istraživanjima i imaju veliko iskustvo u nastavi, stvaranju svojih
škola i zajedničkom radu sa učenicima."
Natalija Krasovskaja
Novinar, doktor nauka filologije, bivša dekanica Fakulteta za medijske komunikacije na MŠDEN (Šaninka) i vođa katedre za Teoriju i praksu medijske komunikacije na RANEPA, član radne grupe Fakulteta za slobodne umjetnosti i nauke.
Ksenija Lučenko
„Besplatno obrazovanje je važan element razvoja svake zemlje. Vjerujem da je osnivanje Fakulteta slobodnih umjetnosti i nauka velika prilika da Crna Gora postane novi centar besplatnog obrazovanja na mapi Evrope. U našoj zemlji sada postoji tim izuzetno stručnih nastavnika i administratora. Imaju dugogodišnje iskustvo u sistemu nastave slobodnih umjetnosti i spremni su da ga podijele sa nama. Ova saradnja može predstavljati važan doprinos kako obrazovnom tako i društvenom sektoru."
„Besplatno obrazovanje je važan element razvoja svake zemlje. Vjerujem da je osnivanje Fakulteta slobodnih umjetnosti i nauka velika prilika da Crna Gora postane novi centar besplatnog obrazovanja
na mapi Evrope. U našoj zemlji sada postoji tim izuzetno stručnih nastavnika i administratora. Imaju dugogodišnje iskustvo u sistemu nastave slobodnih umjetnosti
i spremni su da ga podijele sa nama. Ova saradnja može predstavljati važan doprinos kako obrazovnom tako i društvenom sektoru."
Politikolog iz Crne Gore, suosnivač Fakulteta slobodnih umjetnosti i nauka
Ljubomir Filipović
Suosnivač Fakulteta za slobodne umjetnosti i nauke. Direktor mreže Adriatic School, osnivač obrazovne ustanove Edumonte, suosnivač dobrotvorne fondacije za izbjeglice „Pristanište“
Vladimir Šmeljov
„Crna Gora je zemlja koja krije ogromne i često potcijenjene mogućnosti. Iskreno mi je drago
što mogu da doprinesem razvoju obrazovanja ovdje. Nadam se da će naš fakultet postati mjesto koje ujedinjuje najbolje nastavnike
i zainteresovane studente, mjesto gdje je akademsko znanje ispunjeno duhom slobode. Dijelim ideju modela Slobodnih umjetnosti, u kojem studenti prvo stiču široko obrazovanje, a zatim određuju
svoje individualne putanje na osnovu svojih interesovanja. Kad se osvrnem, žalim što tokom studija
na univerzitetu nisam imao priliku
da studiram na takvom fakultetu.”
„Na programima liberalnih umjetnosti
i nauka radim od 2006. godine.
Takođe sam doprinijela otvaranju takvog fakulteta u MŠDEN (Šaninka). To mi je dalo nadu da radimo divnu
i korisnu stvar, ali, nažalost,
u posljednje vrijeme pomenuti programi prolaze kroz izazovan
period. Izbor smatramo veoma
važnim u obrazovanju. Zato želimo
da studentima u Crnoj Gori prikažemo različite formate učenja i da im damo mogućnost da učestvuju u kreiranju nastavnog plana i programa. Dobrodošli su svi studenti koji
su spremni da podijele odgovornost za svoje studije sa nama, koji žele
da studiraju u međunarodnom okruženju i mogu sebi da postave obrazovne ciljeve. Mi ćemo im pružati podršku do kraja. Zo to imamo mnogo iskustva i najbolje nastavno osoblje.”
„Ljudska sloboda počinje slobodom izbora koja, posljedično, počinje slobodom misli. U modelu slobodnih umjetnosti, visoko obrazovanje
ne predstavlja samo skup vještina
i znanja, već i samostalan razvoj, sposobnost kritičkog razmišljanja, donošenja odluka i preuzimanja odgovornosti. Sa radošću ćemo poželjeti dobrodošlicu svima koji žele slobodno da podučavaju i da uče.“
Čime se bavimo

Nakon izbijanja rata 2022. godine, cijeli timovi nastavnika, grupe istraživača i univerzitetski administratori su napustili Rusiju.
Tako se naš tim okupio. Želimo da očuvamo najbolje u iskustvu obrazovanja i organizaciji univerzitetskog života, kako bismo
omogućili nastavnom osoblju da razvija i stvara nove naučne
i istraživačke škole i obrazovne tradicije u slobodnom svijetu.
Pripremni programi
slobodnih umjetnosti
U jesen 2022. i proljeće 2023. godine sproveli
smo 10-sedmične pripremne kurseve o sistemu slobodnih umjetnosti. Naš cilj je bio da se studenti upoznaju sa modelom Slobodnih umjetnosti i da stvorimo potrebnu bazu za upis na fakultet Slobodnih umjetnosti i nauka
u septembru 2023. godine, kao i da osjete istoriju
i način života modernog Balkana, uključujući obrazovanje u Crnoj Gori.
Fakultet slobodnih umjetnosti i nauka će biti otvoren u septembru 2023. godine, u Budvi.
Ovo je trogodišnji studijski program u nivou Bečelora, po završetku kojeg će diplomci dobiti međunarodno priznate diplome. Nastava će se održavati na engleskom, ruskom i crnogorskom jeziku, u zavisnosti od odabranog programa.
Ovo su studijski smjerovi koje nudimo:
digitalne humanističke nauke, istorija umjetnosti, medijske studije
i novinarstvo, međukulturna lingvistika, nova politička nauka, socijalna teorija
i sociološka istraživanja.
Fakultet slobodnih umjetnosti
i nauka (Bečelor)
Čime se bavimo

Nakon izbijanja rata 2022. godine, cijeli timovi nastavnika, grupe istraživača i univerzitetski administratori su napustili Rusiju.
Tako se naš tim okupio. Želimo da očuvamo najbolje u iskustvu obrazovanja i organizaciji univerzitetskog života, kako bismo
omogućili nastavnom osoblju da razvija i stvara nove naučne
i istraživačke škole i obrazovne tradicije u slobodnom svijetu.
U jesen 2022. i proljeće 2023. godine sproveli smo
10-sedmične pripremne kurseve o sistemu slobodnih umjetnosti. Naš cilj je bio da se studenti upoznaju
sa modelom Slobodnih umjetnosti i da stvorimo potrebnu bazu za upis na fakultet Slobodnih umjetnosti i nauka
u septembru 2023. godine, kao i da osjete istoriju i način života modernog Balkana, uključujući obrazovanje u Crnoj Gori.
Fakultet slobodnih umjetnosti i nauka će biti otvoren u septembru 2023. godine, u Budvi.
Ovo je trogodišnji studijski program u nivou Bečelora, po završetku kojeg će diplomci dobiti međunarodno priznate diplome. Nastava će se održavati na engleskom, ruskom i crnogorskom jeziku, u zavisnosti od odabranog programa.
Ovo su studijski smjerovi koje nudimo:
digitalne humanističke nauke, istorija umjetnosti, medijske studije
i novinarstvo, međukulturna lingvistika, nova politička nauka, socijalna teorija
i sociološka istraživanja.
Fakultet slobodnih umjetnosti
i nauka (Bečelor)
Pripremni programi
slobodnih umjetnosti
U jesen 2022. i proljeće 2023. godine sproveli
smo 10-sedmične pripremne kurseve
o sistemu slobodnih umjetnosti. Naš cilj
je bio da se studenti upoznaju sa modelom Slobodnih umjetnosti i da stvorimo potrebnu bazu za upis na fakultet Slobodnih umjetnosti i nauka u septembru 2023. godine, kao
i da osjete istoriju i način života modernog Balkana, uključujući obrazovanje u Crnoj Gori.
Fakultet slobodnih umjetnosti i nauka će biti otvoren u septembru 2023. godine, u Budvi.
Ovo je trogodišnji studijski program u nivou Bečelora, po završetku kojeg će diplomci dobiti međunarodno priznate diplome. Nastava će se održavati na engleskom, ruskom i crnogorskom jeziku, u zavisnosti od odabranog programa.
Ovo su studijski smjerovi koje nudimo:
digitalne humanističke nauke, istorija umjetnosti, medijske studije
i novinarstvo, međukulturna lingvistika, nova politička nauka, socijalna teorija
i sociološka istraživanja.
Čime se bavimo

Nakon izbijanja rata 2022. godine,
cijeli timovi nastavnika, grupe istraživača i univerzitetski administratori su napustili Rusiju.
Tako se naš tim okupio. Želimo da očuvamo najbolje u iskustvu obrazovanja i organizaciji univerzitetskog života, kako bismo
omogućili nastavnom osoblju da razvija i stvara nove naučne
i istraživačke škole i obrazovne tradicije u slobodnom svijetu.
Nakon izbijanja rata 2022. godine, cijeli timovi nastavnika, grupe istraživača i univerzitetski administratori su napustili Rusiju. Tako se naš
tim okupio. Želimo da očuvamo najbolje u iskustvu obrazovanja i organizaciji univerzitetskog života, kako bismo omogućili nastavnom osoblju
da razvija i stvara nove naučne i istraživačke
škole i obrazovne tradicije u slobodnom svijetu.
Fakultet slobodnih umjetnosti
i nauka će biti otvoren
u septembru 2023. godine,
u Budvi. Ovo je trogodišnji studijski program u nivou Bečelora,
po završetku kojeg će diplomci dobiti međunarodno priznate diplome. Nastava će se održavati na engleskom, ruskom
i crnogorskom jeziku, u zavisnosti od odabranog programa. Ovo
su studijski smjerovi koje nudimo:
digitalne humanističke nauke, socijalna teorija i sociološka istraživanja, medijske studije
i novinarstvo, istorija umjetnosti, međukulturna lingvistika, nove političke nauke.
U jesen 2022. i proljeće 2023. godine sproveli smo 10-sedmične pripremne kurseve o sistemu slobodnih umjetnosti. Naš cilj
je bio da se studenti upoznaju
sa modelom Slobodnih umjetnosti i da stvorimo potrebnu bazu za upis na fakultet Slobodnih umjetnosti i nauka
u septembru 2023. godine, kao
i da osjete istoriju i način života modernog Balkana, uključujući obrazovanje u Crnoj Gori.
Fakultet slobodnih umjetnosti i nauka će biti otvoren u septembru 2023. godine, u Budvi.
Ovo je trogodišnji studijski program u nivou Bečelora, po završetku kojeg će diplomci dobiti međunarodno priznate diplome. Nastava će se održavati na engleskom, ruskom i crnogorskom jeziku, u zavisnosti od odabranog programa.
Ovo su studijski smjerovi koje nudimo:
digitalne humanističke nauke, socijalna teorija
i sociološka istraživanja, medijske studije
i novinarstvo, istorija umjetnosti, međukulturna lingvistika, nove političke nauke.
U jesen 2022. i proljeće 2023. godine sproveli
smo 10-sedmične pripremne kurseve o sistemu slobodnih umjetnosti. Naš cilj je bio da se studenti upoznaju sa modelom Slobodnih umjetnosti i da stvorimo potrebnu bazu za upis na fakultet Slobodnih umjetnosti i nauka
u septembru 2023. godine, kao i da osjete istoriju i način života modernog Balkana, uključujući obrazovanje u Crnoj Gori.
Fakultet slobodnih umjetnosti
i nauka (Bečelor)
Pripremni programi
slobodnih umjetnosti
Recenzije
 • Zdravo! Želim da podijelim svoje mišljenje o obrazovnom programu, čiji sam jedan od prvih studenata bio. Pripremni program slobodnih umjetnosti Crne Gore je tromjesečni kurs koji objašnjava koncept modela slobodnih umjetnosti i nauka.

  Izbor predmeta i aktivnosti na kursu je prilično raznolik i čini
  mi se da svako, bez obzira na oblast interesovanja, ima mogućnost
  da odabere skup predmeta koji mu najviše odgovaraju. Vrijedi spomenuti sjajno i ozbiljno nastavno osoblje. Moj utisak nakon završetka studijskog programa je izuzetno pozitivan. Uprkos organizacijskim poteškoćama u prvoj fazi pokretanja kursa, zahvaljujući marljivom radu nastavnika i koordinatora, nisam
  osjetio nikakve nedostatke u obrazovnom procesu.


  Između ostalog, veoma sam inspirisan idejom Fakulteta slobodnih umjetnosti i nauka kao svojevrsnog „ostrva" slobodnog obrazovanja na Balkanu na ruskom jeziku. Ako dijelite vrijednosti besplatnog obrazovanja i spremni ste da isprobate model slobodnih umjetnosti, preporučujem vam da se upišete na ovaj studijski program. To je prilično neobično za postsovjetski prostor. Istovremeno, možete uživati u svim prednostima života na živopisnoj jadranskoj obali sa idealnom klimom.

  Ivan Demidov
  student pripremnog programa slobodnih umjetnosti. Jesen 2022.
 • Zdravo! Zovem se Milana i imala sam sreću da postanem jedan od prvih studenata na pripremnom programu za slobodne umjetnosti
  i nauke u Crnoj Gori. Pohađala sam nekoliko kurseva koji su bili uključeni u pripremni program budućeg Fakulteta: Crnogorski jezik
  i moderni Balkan.

  Bila sam veoma zadovoljna sadržajem oba programa kao
  i nastavom na programu u cjelini. Vodili su ih divni, odgovorni nastavnici, čiji su časovi uvek bili zanimljivi. Najviše od svega sam cijenila fleksibilnost sistema i priliku za individualniji sistem učenja koji uzima u obzir interese studenata. Takođe mi se dopalo to što
  je nastava vođena nalik na seminar. Posebna zahvalnost koordinatorima programa koji su pomogli studentima da se smjeste u Crnoj Gori tokom prvih sedmica boravka i imali sluha za njihove potrebe u rješavanju nastalih problema!

  Milana Šesterikova
  student pripremnog programa slobodnih umjetnosti. Jesen 2022.
Recenzije
 • Zdravo! Želim da podijelim svoje mišljenje o obrazovnom programu, čiji sam jedan od prvih studenata bio. Pripremni program slobodnih umjetnosti Crne Gore je tromjesečni kurs koji objašnjava koncept modela slobodnih umjetnosti i nauka.

  Izbor predmeta i aktivnosti na kursu je prilično raznolik i čini
  mi se da svako, bez obzira na oblast interesovanja, ima mogućnost da odabere skup predmeta koji mu najviše odgovaraju. Vrijedi spomenuti sjajno i ozbiljno nastavno osoblje. Moj utisak nakon završetka studijskog programa je izuzetno pozitivan. Uprkos organizacijskim poteškoćama u prvoj fazi pokretanja kursa, zahvaljujući marljivom radu nastavnika
  i koordinatora, nisam osjetio nikakve nedostatke
  u obrazovnom procesu.

  Između ostalog, veoma sam inspirisan idejom Fakulteta slobodnih umjetnosti i nauka kao svojevrsnog „ostrva" slobodnog obrazovanja na Balkanu na ruskom jeziku. Ako dijelite vrijednosti besplatnog obrazovanja i spremni ste da isprobate model slobodnih umjetnosti, preporučujem vam da se upišete na ovaj studijski program. To je prilično neobično za postsovjetski prostor. Istovremeno, možete uživati u svim prednostima života na živopisnoj jadranskoj obali sa idealnom klimom.

  Ivan Demidov
  student pripremnog programa slobodnih umjetnosti. Jesen 2022.
 • Zdravo! Zovem se Milana i imala sam sreću da postanem jedan od prvih studenata na pripremnom programu za slobodne umjetnosti i nauke u Crnoj Gori. Pohađala sam nekoliko kurseva koji su bili uključeni u pripremni program budućeg Fakulteta: Crnogorski jezik i moderni Balkan.

  Bila sam veoma zadovoljna sadržajem oba programa kao
  i nastavom na programu u cjelini. Vodili su ih divni, odgovorni nastavnici, čiji su časovi uvek bili zanimljivi. Najviše od svega sam cijenila fleksibilnost sistema i priliku za individualniji sistem učenja koji uzima u obzir interese studenata. Takođe mi se dopalo to što
  je nastava vođena nalik na seminar. Posebna zahvalnost koordinatorima programa koji su pomogli studentima da se smjeste u Crnoj Gori tokom prvih sedmica boravka i imali sluha za njihove potrebe u rješavanju nastalih problema!

  Milana Šesterikova
  student pripremnog programa slobodnih umjetnosti. Jesen 2022.
Naš plan
Slijedimo osnivače besplatnog obrazovanja evropskog tipa. Prije svega, Teodora Šanina, koji nas je podsticao da nikada ne odustajemo i radimo samo ono što zaista želimo u životu. Stoga, želimo da:

 • stvorimo idealni Univerzitet, uzimajući u obzir naše prethodne uspjehe i greške;

 • damo studentima priliku da steknu kvalitetno obrazovanje koje sami odaberu;

 • organizujemo u Crnoj Gori platformu za istraživače i naučnike iz cijelog svijeta na kojoj se mogu sastajati, razmjenjivati iskustva i zajedno stvarati budućnost.


Naš plan
Slijedimo osnivače besplatnog obrazovanja evropskog tipa. Prije svega, Teodora Šanina, koji nas je podsticao da nikada
ne odustajemo i radimo samo ono što zaista želimo u životu. Stoga, želimo da:

 • stvorimo idealni Univerzitet, uzimajući u obzir naše prethodne uspjehe i greške;

 • damo studentima priliku da steknu kvalitetno obrazovanje koje sami odaberu;

 • organizujemo u Crnoj Gori platformu za istraživače i naučnike iz cijelog svijeta na kojoj se mogu sastajati, razmjenjivati iskustva i zajedno stvarati budućnost.
Naš plan
Slijedimo osnivače besplatnog obrazovanja evropskog tipa. Prije svega, Teodora Šanina,
koji nas je podsticao da nikada ne odustajemo
i radimo samo ono što zaista želimo u životu. Stoga, želimo da:

 • stvorimo idealni Univerzitet, uzimajući u obzir naše prethodne uspjehe i greške;

 • damo studentima priliku da steknu kvalitetno obrazovanje koje sami odaberu;

 • organizujemo u Crnoj Gori platformu za istraživače i naučnike iz cijelog svijeta na kojoj se mogu sastajati, razmjenjivati iskustva i zajedno stvarati budućnost.
Slijedimo osnivače besplatnog obrazovanja evropskog tipa. Prije svega, Teodora Šanina, koji nas je podsticao da nikada ne odustajemo
i radimo samo ono što zaista želimo
u životu. Stoga, želimo da:

 • stvorimo idealni Univerzitet, uzimajući u obzir naše prethodne uspjehe i greške;

 • damo studentima priliku da steknu kvalitetno obrazovanje koje sami odaberu;

 • organizujemo u Crnoj Gori platformu za istraživače i naučnike iz cijelog svijeta na kojoj se mogu sastajati, razmjenjivati iskustva i zajedno stvarati budućnost.
Naša podrška
Politikolog. Član ekspertskog tima
Evropskog centra izvrsnosti.
Ljubomir Filipović
Direktor mreže škola Adriatik.
Vladimir Šmeljov
Nerezidentni naučni saradnik u Karnegijevom cengtru za Rusiju i Evroaziju u Berlinu, vanredni profesor na Univerzitetu KAZGUU u Astani, Kazahstan.
Jekaterina Šulman
Direktor Kompas Koledža u Biškeku, Kirgistan. Član Savjeta za spoljne odnose i Američke akademije nauka i umjetnosti.
Endru Vahtel
Profesor, Fakultet srednjovjekovnih
i modernih jezika na Univerzitetu
u Oxfordu.
Andrej Zorin
Naša podrška
Politikolog. Član ekspertskog tima
Evropskog centra izvrsnosti.
Ljubomir Filipović
Direktor mreže škola Adriatik.
Vladimir Šmeljov
Nerezidentni naučni saradnik u Karnegijevom cengtru za Rusiju i Evroaziju u Berlinu, vanredni profesor na Univerzitetu KAZGUU u Astani, Kazahstan.
Jekaterina Šulman
Direktor Kompas Koledža u Biškeku, Kirgistan.
Član Savjeta za spoljne odnose i Američke akademije nauka i umjetnosti.
Endru Vahtel
Profesor, Fakultet srednjovjekovnih
i modernih jezika na Univerzitetu
u Oxfordu.

Andrej Zorin
Naša podrška
Politikolog. Član ekspertskog tima
Evropskog centra izvrsnosti.
Ljubomir Filipović
Direktor Kompas Koledža u Biškeku, Kirgistan.
Član Savjeta za spoljne odnose i Američke akademije nauka i umjetnosti.
Endru Vahtel
Direktor mreže škola Adriatik.
Vladimir Šmeljov
Profesor, Fakultet srednjovjekovnih i modernih jezika na Univerzitetu u Oxfordu.
Andrej Zorin
Политолог. Член экспертного пула Европейского центра передового опыта по защите от гибридных угроз.
Nerezidentni naučni saradnik u Karnegijevom cengtru za Rusiju i Evroaziju u Berlinu, vanredni profesor na Univerzitetu KAZGUU u Astani, Kazahstan.
Jekaterina Šulman
Кандидат политических наук,
член редакционного совета журнала «Курьер ЮНЕСКО».
Значимость этих проблем настолько очевидна, что консультация с широким активом требуют от нас анализа соответствующий условий активизации. Равным образом постоянное обеспечение.
Partneri
/ Montenegro

Значимость этих проблем настолько очевидна, что консультация с широким активом требуют от нас анализа соответствующий условий активизации. Равным образом постоянное обеспечение.
Значимость этих проблем настолько очевидна, что консультация с широким активом требуют от нас анализа соответствующий условий активизации. Равным образом постоянное обеспечение.
MON

Montenegro
Partneri